Een positieve bejegening

Het proces vanaf het kijken naar een persoon tot het aangaan van een gesprek hebben we uitvergroot. In het dagelijks leven staan ​​wij niet of nauwelijks stil bij dit proces omdat het plaatsvindt in een fractie van een seconde of slechts minder dan een seconde. 

Wat we beogen is bewustwording te creëren in hoe je benadert en contact legt zodat je meer positieve ervaringen opdoet voor jezelf maar dit ook uitdraagt.

Het is belangrijk dat ieder mens bewust is van de stappen die genomen worden voordat men contact maakt. Deze stappen zijn beschreven in het boek 'Bejegening in communicatie'. Wij streven ernaar dat ons werkboek te gebruiken is als hulpmiddel om een ​​goede start te maken met een juiste bejegening met als resultaat dat gesprekspartners het contact positiever ervaren.

Boek bestellen

Dit boek omvat een 7 stappenplan dat dient als instrument om professionals alert en bewust te maken over hun eigen wijze van bejegenen. 


Bedrijven waarvoor wij een workshop hebben verzorgd

Boek bestellen

Een positieve bejegening = een positief contact + een positieve ervaring = een positieve verandering

    Bestel het boek