Over ons

Wij, Hillery en Chantal werken al jaren in het welzijnswerk, geven trainingen aan verschillende doelgroepen, beroepskrachten en instellingen. In ons werkveld ervaren wij dat de wijze waarop je iemand benadert, richtinggevend is en effect heeft op anderen. 

Wij merken dat het nodig is stil te blijven staan bij de eigen manier van bejegenen. We zijn van mening dat ons boek velen kan aanzetten tot een positieve bejegening. Dit zien we als de basis voor een goed gesprek in contact met anderen.

Missie

Wij bieden met het 7 stappenplan een instrument om mensen alert en bewust te maken in hoe zij op een professionele, praktische en positieve manier kunnen bejegenen. Wij hebben als uitgangspunt de interactie tussen mensen. De dynamiek wordt positief be├»nvloed en elk individu wordt in de aanloop tot contact bewust van de eigen manier van bejegenen. Wij vinden dat een ieder recht heeft om zonder oordeel te worden bejegend. 

Visie

Wat we beogen is bewustwording hoe men benadert en contact legt zodat men meer positieve ervaringen opdoet wat positief doorwerkt in het contact met een ander.


Boek bestellen

Een positieve bejegening = een positief contact + een positieve ervaring = een positieve verandering

    Bestel het boek